“Right koorfoto,
“Right koorfoto,
Kaarten reserveren voor 6 oktober

Uw naam *

Adres *

Postcode/woonplaats *

Telefoon *

Uw email *

Aantal kaarten

Opmerking

Ik bestel het hierboven vermelde aantal toegangskaarten à € 20,– voor het Attila-concert op zondag 6 oktober 2019, aanvang 14.30 uur.

De totale kosten heb ik overgemaakt op rekening NL83 INGB 0002 3957 84 t.n.v. Orpheus Ensemble te Dordrecht. (onder vermelding van: Attila 6 oktober én uw naam en adres.

Na ontvangst van uw betaling zullen we er voor zorgen dat de kaarten zo spoedig mogelijk in uw bezit komen.