“Right koorfoto,
“Right koorfoto
Over ons

Over ons

Op 4 september 1915 werd door acht mannen een zanggroepje opgericht onder de naam dubbelmannenkwartet Orpheus. Deze acht heren zongen algemene liederen. Befaamd waren de Nacht- en Tuinfeesten die door het achttal werden opgeluisterd. In 1942 besloot men vanwege het succes Orpheus als gemengd koor te laten voortbestaan. In de jaren veertig bloeide het koor verder op en werden er regelmatig zangspelen in Schouwburg Kunstmin opgevoerd. Voorts trok het koor in de jaren vijftig en zestig volle zalen bij het opvoeren van complete operettes als The Desert Song, De Prins Student en La Tzigane, vaak met eigen solisten. Nadien heeft men zich jarenlang op operawerken toegelegd onder de deskundige leiding van achtereenvolgens dirigent Hans van Hoven, Otto Deden, Aad Vos, Sjaak Kazen, Ben Fey en sedert 1999 de getalenteerde Ago Verdonschot. Deze laatste heeft het koor door zijn inspirende leiding en niet aflatend enthousiasme zangtechnisch tot aanmerkelijk grotere hoogte gebracht. Ter ondersteuning hiervan wordt eveneens aandacht besteed aan koorscholing en aan regelmatige individuele stemtesten van de koorleden. In samenspraak met de Muziekcommissie worden tegenwoordig jaarlijkse opera- en oratoriumconcerten afgewisseld en daarnaast worden door het koor onbekende werken van uiteenlopende componisten uitgevoerd. Het verzorgen van Kerstconcerten in de Trinitatiskapel alsmede in enkele Woon- en Zorgcentra behoort eveneens tot de traditie.