“Right koorfoto,
“Right koorfoto
Over het koor

Het Dordtse Orpheus Ensemble is een van de oudere gemengde koren in Nederland. Het werd als dubbelmannenkwartet opgericht op 4 september 1915. In het oorlogsjaar 1942 groeide het vocale mannenoctet uit tot een gemengd koor.

Van Kunstmin tot kerstconcert
In Schouwburg Kunstmin vierde het koor in die jaren triomfen met zangspelen, terwijl in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw volledige operettes geprogrammeerd stonden. Vanaf 1970 kwamen operawerken centraal in het koorrepertoire. Na de millenniumwisseling werd de koormuziek uit de opera’s afgewisseld met oratoria. In 2015 werd het eeuwfeest gevierd met een indrukwekkend jubileumconcert, waarin onder meer de komische eenakter Trial by Jury van William Gilbert en Arthur Sullivan met groot succes ten gehore werd gebracht.
Elk jaar wordt traditioneel afgesloten met een aantal sfeervolle kerstconcerten.

Dirigenten
Het Orpheus Ensemble heeft altijd vooraanstaande koordirigenten gekend. Gelouterde dirigenten als Hans van Hoven, Otto Deden, Aad Vos, Sjaak Kazen, Ben Fey en Ago Verdonschot stonden op de bok. Sinds oktober 2015 staat het koor onder de deskundige en inspirerende leiding van Caecilia Boschman.

Klankrijkdom en koorbalans
Om het niveau van het koor te verhogen worden er structureel stemtesten afgenomen en is er daarnaast bijzondere aandacht voor stemvorming. Momenteel telt het Orpheus Ensemble 36 zingende leden. Om de klankrijkdom te behouden en de balans in het koor te optimaliseren zijn nieuwe leden, in het bijzonder 1ste alten en tenoren, van harte welkom.

Het Orpheus Ensemble is lid van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON).