“Right koorfoto,
“Right koorfoto
Bestuur

 

Het bestuur van het Orpheus Ensemble bestaat uit:

Mw. Lenie Craane, voorzitter

Mw. Joke Alice van der Horst, vicevoorzitter

Dhr. Ton Schneiders, secretaris

Mw. Dini Augustinus, penningmeester

Mw. Annemarie Ringeling, algemeen bestuurslid

Het rekeningnummer van het Orpheus Ensemble is:
IBAN: NL83 INGB 0002 3957 84 t.n.v. Orpheus Ensemble te Dordrecht.