“Right koorfoto,
“Right koorfoto,
Biografie & repertoire

Biografie

Het Dordtse Orpheus Ensemble is één van de oudste koren in de regio en is ontstaan op 4 september 1915 en was oorspronkelijk een dubbelmannenkwartet.

Na succesvolle optredens werd in 1943 besloten deze achtmans zanggroep uit te breiden tot een gemengd koor. Regelmatig werden er zangspelen in volle zalen van Schouwburg Kunstmin uitgevoerd en in de jaren vijftig en zestig volgden complete operettes.

Nadien legde het koor zich toe op operawerken, waarbij de muzikale leiding in handen was van in de lokale zangwereld bekende dirigenten, zoals Hans van Hoven, Otto Deden, Aad Vos, Sjaak Kazen en Ben Fey. Van 1999 tot 2015 stond het koor onder leiding van Ago Verdonschot.

Sinds oktober 2015 heeft Caecila Boschman de leiding.

Om de kwaliteit van de koorprestaties te ondersteunen wordt aandacht besteed aan stemvorming en individuele stemtesten van de koorleden.

Het inmiddels 100-jarige koor telt thans 46 zangstemmen van uiteenlopende leeftijd en kijkt met het oog op de continuering van het voortbestaan voortdurend uit naar uitbreiding van het aantal leden in alle stemgroepen.

Het Orpheus Ensemble is lid van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland.

Repertoire

Het repertoire van het Orpheus Ensemble is veelomvattend en bevat een uitgebreide selectie van zowel opera- als oratoriumwerken van vele bekende en minder bekende componisten.

Samen met de eigen Muziekcommissie stelt de dirigent voor ieder concert een voor het publiek muzikaal aantrekkelijk programma samen. Hierbij wordt behalve aan de uit te voeren werken ook zorgvuldig en uitgebreid aandacht besteed aan de daarbij benodigde solisten en muzikale begeleiding.

De jaarlijkse Kerstconcerten met veel samenzang en de deelname aan bijzondere projecten zoals het Groot Dordrechts Korenfestival, Van Smartlap tot Opera en incidentele Herdenkingsconcerten behoren eveneens tot de hoogtepunten van het optreden.

Regelmatig is er overleg met bevriende koren over het organiseren van gezamenlijke concerten, waarbij een jarenlange uitwisseling met het Hastings Philharmonic Choir uit de gelijknamige partnerstad van Dordrecht niet onvermeld mag blijven.

Arkdesign.nl Logo