“Right koorfoto,
“Right koorfoto,
Vrienden van Orpheus

Vrienden van Orpheus
Om ook in de toekomst concerten van kwalitatief hoog niveau te kunnen blijven geven kunt u het Orpheus Ensemble financieel ondersteunen. Dit kan door u aan te melden als lid van de “Vrienden van het Orpheus Ensemble”. Voor een minimale bijdrage van €50,– per jaar ontvangt u als dank voor uw steun een gratis toegangsbewijs en een programmaboekje voor onze jaarlijkse grote concertuitvoering. Daarnaast houden wij u op de hoogte van onze overige zanguitvoeringen en activiteiten.
Aanmelden kan bij de penningmeester van onze vereniging, telefoon 078 – 621 50 12 of via Contact op deze website.

Jumbo Supermarkt W.C. Sterrenburg
Als u kassabonnen van Jumbo Supermarkt in Winkelcentrum Sterrenburg bij een van onze leden inlevert krijgt het Orpheus Ensemble een klein deel van het door u bestede bedrag op haar rekening gestort. Ook hiermee steunt u onze vereniging financieel. U kunt uw kassabonnen afgeven bij een van de leden, ze in de brievenbus doen van het secretariaat, Regenboogstraat 11 te Dordrecht, of ze laten ophalen na een telefoontje aan 078 – 617 59 90 (Anton Willemse).

Giften
Tevens is het mogelijk het Orpheus Ensemble met een eenmalige financiële gift te ondersteunen op rekening NL83 INGB 0002 3957 84 t.n.v. Orpheus Ensemble te Dordrecht, onder vermelding van ‘gift’.
Het spreekt vanzelf dat wij u bij voorbaat voor uw steun zeer erkentelijk zijn!