“Right koorfoto,
“Right koorfoto
Sponsoring

Steun ons
Het Orpheus Ensemble weet al sinds 1915 het publiek met succes te boeien met afwisselende en spraakmakende projecten. Deze concerten kunnen niet gegeven worden zonder de steun van u.
Het is mogelijk om het Orpheus Ensemble op verschillende manieren te steunen:
Als particulier kunt u vriend worden van het Orpheus Ensemble. Bedrijven kunnen ons sponsoren of adverteren in de programmaboekjes. Het is natuurlijk mogelijk dat u op andere wijze dan in het voorgaande genoemd een bijdrage zou willen leveren aan onze vereniging. Te denken valt aan het doen van een donatie of sponsoring in natura. Wij staan altijd open voor suggesties van uw kant die tot een goede samenwerking kunnen leiden. Voor overleg kunt u contact opnemen.

===========================================================================

Onze sponsor: 

U kunt bij Novalis terecht voor de opleidingen:
– Eerste hulp bij ongevallen
– Reanimatie
– Reanimatie aan kinderen
– Eerste hulp bij wandelletsel, sportletsel en waterongevallen
– Bedrijfshulpverlening
Kennis door opleiding